Orqaga

394 marta koʻrilgan

1950–1975

Oʻzbekistonda yoqilgʻi va togʻ-kon sanoatining vujudga keltirilishi hamda aholi milliy tarkibidagi oʻzgarishlar

O’zbekiston qazilma boyliklarining Markaz manfaatlariga xizmat qildirilishi. O’zbekiston mineral xomashyo turlariga nihoyatda boy hudud hisoblangan. Respublikada ko’pgina foydali qazilmalar: oltin, uran, mis, qo’rg’oshin, rux, volfram, tabiiy gaz, neft, toshko’mir va boshqa konlar topilib, ishga tushirildi. Afsuski, bu konlarda qazib olingan foydali qazilmalar, xususan, oltin va uran, tabiiy gaz Markaz manfaatlariga xizmat qildi.