Orqaga

536 marta koʻrilgan

1980–1990

Oʻzbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari

O’zbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari. Paxta ishi — sovet rejimining O’zbekistondagi so’nggi qatag’on siyosati. O’zbekiston SSRning ijtimoiy-siyosiy hayotida 1984-yil 23-iyunda bo‘lgan O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining XVI plenumi mash’um rol o’ynadi. Moskva tashabbusi va ko’rsatmasi bilan tashkil qilingan bu plenumda qabul qilingan hujjatlar O’zbekistonda o’zbek xalqini asossiz badnom qilish kompaniyasini boshlab berdi.