Orqaga

498 marta koʻrilgan

1960–1985

Oʻzbekistonda ekologik vaziyatning ogʻirlashishi va Orol fojiasi

Ekologik muvozanatning buzilishi. Tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi, asosan, inson faoliyati natijasida, ya’ni insonning tabiiy jarayonlarga aralashuvi kengayib va chuqurlashib borishi sababli paydo bo’ladi. XX asr 60–80-yillarida bu muammo bashariyat uchun katta xavf tug’dirdi. Olimlar butun dunyoda ekologik muvozanat buzilgan, buning xavf-xatari yadro urushi xavfidan qolishmaydi, deb turgan bir paytda sovet hokimiyati va kommunistik partiya bizning mamlakatimizda ekologiya muammosi yo’q, deb bu tahdidning oldini olish uchun hech qanday chora ko’rmadi. O’zbekiston olimlari va keng jamoatchilikka bu xavf to’g’risida gapirishga yo’l qo’yilmadi.