Orqaga

344 marta koʻrilgan

XX–XXI

Oʻzbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishi

O’zbekistonda davlat mustaqilligi qo’lga kiritilgach, madaniyat, ta’lim, ilm-fan bilan bir qatorda jismoniy tarbiya va sport ishlariga katta e’tibor qaratildi. Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag’ning muttasil ortib borishi ham mamlakatda jismoniy tarbiya va sport sohasi davlat siyosatining muhim yo’nalishlaridan biri ekanini ko’rsatadi. Darhaqiqat, nufuzli xalqaro musobaqalarda mamlakatimiz sportchilarining muvaffaqiyatli ishtirok etishlarining eng asosiy sabablaridan biri ham ushbu sohaning davlat tomonidan muntazam ravishda qo’llab-quvvatlanganidir.