Orqaga

373 marta koʻrilgan

1989–1991

Oʻzbekiston mustaqillikka erishish ostonasida

O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. O’zbekiston SSR siyosiy rahbariyatidagi yangi o’zgarishlar. O’zbekiston SSRda prezidentlik boshqaruvi. Mustaqillik Deklaratsiyasi va uning ahamiyati. Yangi Ittifoq shartnomasi va GKChP. 1989-yil 23-iyunda tajribali iqtisodchi va partiya xodimi Islom Karimov O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari qilib saylandi. U o’zi saylangan plenumda so’zlagan nutqida O‘zbekistonning Ittifoqda tutgan o‘rni va rolini aniq va ravshan belgilab berdi, madaniy merosni va tarix haqiqatini tiklash, milliy urf-odatlar va an’analarni rivojlantirish obyektiv zaruriyat ekanligini ta’kidladi.