Orqaga

303 marta koʻrilgan

VIII–XII

Oʻzbek xalqining shakllanish jarayoni

Jahondagi boshqa xalqlar kabi o’zbeklarning shakllanishi ham uzoq yillar davomida sodir bo’lgan etnik jarayon mahsuli hisoblanadi. O’zbeklar alohida etnik birlik (elat) bo’lib, Movarounnahr, Xorazm, Yettisuv, qisman Sharqiy Turkistonning g’arbiy mintaqalarida shakllangan. O’zbek xalqining asosini mahalliy sug’diylar, baqtriylar, xorazmiylar, farg’onaliklar, shoshliklar, yarim chorvador qang’lar, ko’chmanchi sak-massaget kabi etnik guruhlar tashkil etgan. Bu xalqlar hozirgi O’zbekiston hududida qadimdan o’troq yashab, sug’orma dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug’ullanib kelgan.