Orqaga
Osiyo mamlakatlarining o'rta asr shaharlari.

381 marta koʻrilgan

X–XV

Oʻrta asrlarda Osiyo mamlakatlaridagi shaharlar

Sharq mamlakatlari o’rta asrlarning rivojlangan davriga turli paytda o’tgan. Bu hol har bir mamlakatda ishlab chiqarish taraqqiyoti turli darajada bo’lgani bilan izohlanadi. Dastlab ma’muriy markaz yoki harbiy qal’alar sifatida tashkil topgan o’rta asr shaharlari, hunarmandchilik va savdoning yuksala borishi bilan juda tez rivojlangan. Osiyoning eng yirik shaharlari: Chanyan, Loyan, Xanchjou, Kamakura, Kioto, Osaka, Dehli, Bag’dod, Buxoro va Samarqand edi. Ularda maktablar, kutubxonalar tashkil etilgan, olimlar, shoirlar, rassomlar, musiqachilar yashab ijod qilgan.