Orqaga
Ilk o'rta asrlarda Osiyo mamlakatlari madaniyati.

384 marta koʻrilgan

IX asr

Ilk oʻrta asrlarda Osiyo mamlakatlari madaniyati

Arab xalifaligi tomonidan istilo etilgan mamlakatlarda yangi – arab sivilizatsiyasi vujudga keldi. Uning paydo bo’lishida islom dinining ahamiyati nihoyatda katta. G’arbiy Osiyoning qadimgi yuksak madaniyatli o’lkalariga kelgan arablar dastlab yunonlar, yahudiylar, suriyaliklar, forslar, sug’diylarga nisbatan qoloq edi. Ammo ushbu xalqlar madaniyatini o’zlarida singdirib, yanada yuksakroq madaniyatning vujudga kelishiga sharoit yaratdi. Xususan, xalifa Horun ar-Rashid saroyida IX asr boshlarida «Bayt ul-hikma» – «Donishmandlik uyi» tashkil etiladi.