Orqaga

248 marta koʻrilgan

1145–1221

Najmiddin Kubro

Musulmon olamidagi eng zabardast mutasavvuf donishmandlardan biri buyuk vatandoshimiz shayx Najmiddin Kubrodir. Abul-Jannob va Tomatul Kubro laqablariga sazovor bo’lgan tasavvufning Kubroviya silsilasi asoschisi Najmiddin Kubroning to’liq ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiydir. Hijriy VI–VII asrlarda yashagan Najmiddin Roziy, Majiddin Bag’dodiy, Sa’diddin Hamaviy, Sayfiddin Bahorziy va Bahouddin Valad kabi siymolar u kishining murid va shogirdlari bo’lgan. Ahmad ibn Umar Abul-Jannob Najmiddin Kubro 540-hijriy (milodiy 1145) yilda Xorazmning Xivaq shahrida dunyoga keladi.