Orqaga
Muqaddas Rim imperiyasining tashkil topishi.

606 marta koʻrilgan

962-yil

Muqaddas Rim imperiyasi

Xalqlarning buyuk ko’chishlari davrida german qabilalari G’arbiy Yevropa bo’ylab joylashib, qabila harbiy sarkardalari yurtlaridan uzoq o’lkalarda davlatlar tuzishgan va ularga qirollik qilishgan. Lekin Germaniyaning o’zida kuchli mustaqil qirollik nisbatan kech vujudga kelgan.