Orqaga

279 marta koʻrilgan

XIII asr

Chingizxonning Movarounnahrga yurishlari

Chingizxon Movarounnahr yurishiga katta ahamiyat berib, puxta tayyorgarlik ko’rgan edi. Hali harbiy yurish boshlanmasdanoq o’z dushmanining kuch-qudrati va urushga tayyorgarligi to’g’risida savdogarlar orqali to’plangan ma’lumotlarni sinchiklab o’rgangan. Chingizxon Xorazmshohlar davlatining ichki ziddiyatidan to’la xabardor edi. Xorazmshoh bilan sarkardalar o’rtasidagi ixtilof mavjud ustunlikdan foydalanishga imkon bermadi.