Orqaga

197 marta koʻrilgan

824–892

Muhammad at-Termiziy

O’rta asrlarda yashagan ko’pgina olimlar ilm-fanning turli sohalariga oid dunyoviy fanlar bilan birga diniy ilmlar rivojiga ham katta e’tibor berganlar. Zotan diniy ilmlar jamiyat taraqqiyotida, insonlarning kamol topishi va ular dunyoqarashining shakllanishida alohida rol o’ynaydi. Olamshumul ahamiyatga ega asarlar yaratgan buyuk allomalardan biri – mashhur muhaddis (hadis ilmi olimi) Abu Iso Muhammad at-Termiziydir. Uning to’liq ismi Abu Iso Muhammad ibn Savra ibn Muso ibn ad-Dahhok as-Sullamiy (umrining oxirlarida ko’zi ojiz bo’lib qolganligidan ad-Dariyr taxallusi bilan ham atalgan) at-Termiziy bo’lgan.