Orqaga

428 marta koʻrilgan

VIII asr

Movarounnahrda Arab xalifaligining oʻrnatilishi

Qadimdan Arabiston yarimorolida arablar tarqoq yashar edi. VII asr boshlarida Arabistonda yagona e’tiqod asosida mamlakatni birlashtirish harakati boshlanadi. Bu e’tiqod yakkaxudolik diniga asoslangan Islom dini edi. Islom — «bo‘ysunish», «itoat etish», «o‘zini Alloh irodasiga topshirish» degan ma’nolarni anglatadi. Allohning rasuli (elchisi) Makka shahrida dunyoga kelgan. Muhammad (s.a.v – sollallohu alayhi vasallam) ibn Abdulloh (570-632) bu harakatga rahnamolik qilgan. Islomni qabul qilib Rasulullohga ergashgan insonlar «muslim» (musulmonlar) deb atalgan.