Orqaga

585 marta koʻrilgan

1206–1368

Moʻg‘ullar davlati

Mo’g’ul qabilalari qadimdan Janubiy Sibir, Manchjuriya va Mo’g’uliston hududlarida yashab kelgan. Ularning ko’pchiligi ko‘chmanchi chorvachilik bilan shug‘ullangan, o‘rmonda yashagan ayrim urug‘lar ovchilik va baliqchilik bilan kun kechirgan. Mo‘g‘ullar hayotida qadimgi udumlar, diniy tasavvurlarida esa ajdodlar ruhiga sig‘inish, shomonlik e’tiqodlari yaxshi saqlanib qolgan.