Orqaga

483 marta koʻrilgan

XIX asr

Milliy-ozodlik harakatlarining ahamiyati

XIX asrning ikkinchi yarmidagi milliy-ozodlik harakatlari Turkiston o’lkasining podsho hukumati tomonidan istilochilik yo’li bilan bosib olinganini yana bir karra isbotladi. Istilo qilingan hududlar imperiyaning tarkibiga mustamlaka sifatida kiritilib, bu yerlarda imperiyaning siyosiy, iqtisodiy va geopolitik manfaatlarini birinchi o’ringa qo’ydi. O’lka arzon xomashyo bazasiga, Rossiyada tayyorlangan mahsulotlar uchun tayyor bozorga, uning aholisi esa arzon ishchi kuchiga aylandi. XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston o’lkasida olib borilgan milliy ozodlik harakatlari mahalliy aholining turli ko’rinishlardagi chiqishlarida o’z aksini topdi.