Orqaga

528 marta koʻrilgan

m. a. 4000-yil

Mesopotamiya sivilizatsiyalari

Dajla va Frot daryolari oralig’idagi vodiyni yunonlar Mesopotamiya deb nomlashgan, bu atamaning tarjimasi Ikki daryo oralig’i degan ma’noni anglatadi. Odamlar Mesopotamiyaga qadim zamonlarda ko’chib joylashgan. Mesopotamiyaga daryolarning toshqin suvlari turli tuproq va tog’ jinslaridan iborat loyqalarni oqizib kelgan. Ular yerlarni o’g’itlagan. Shu sababli Mesopotamiya yerlari ishlov berish uchun qulay, serunum bo’lgan. Qishda surunkali yomg’ir va daryolar toshqini bo’lib turgani sababli Mesopotamiyada jahondagi eng qadimiy rivoyatlardan biri – Yer yuzini butunlay suv bosishi to’g’risidagi To’fon rivoyati dunyoga kelgan.