Orqaga

492 marta koʻrilgan

m. a. 338-yil

Miloddan avvalgi IV asrda Makedoniyaning Yunonistonni bosib olishi

Yunoniston shaharlari bir-birlari bilan urushayotgan paytda Makedoniya podshosi Filipp II Yunonistonni bosib olishni ko’zlaydi. Uning qo’shinlari suvoriylar va piyodalardan tashkil topgan edi. Piyoda qo’shinlar 16 qatordan iborat falangada saflanardi. Falanganing oltinchi qatoridagi nayza birinchi qatordagi jangchini muhofaza etardi. Jang paytida butun falanga zirhlangan temir maxluqotga o’xshab qolar edi. Falanga qanotlarini otliqlar himoya qilardi.