Orqaga
1918-1939-yillarda Gretsiya.

514 marta koʻrilgan

1918–1939

Birinchi jahon urushidan soʻng Gretsiya

Parij tinchlik konferensiyasida Gretsiyaga kattagina yer maydonlari berishga qaror qilinadi. Bu, asosan, D. Lloyd Jorjning talabiga ko’ra bajariladi. Angliya strategik muhim rayon — Sharqiy O’rta Yer dengizi bo’yida tayanchga ega bo’lishni istardi. Bu Bolqon muammosini yakka hal etish va Angliyaning dengizlarda hukmronligini ta’minlash uchun intilish edi. Gretsiyaning mazkur mintaqada vassal holati Angliyaga qurolli kuchlari bo’lmagani holda vaziyatni to’liq nazorat qilish imkonini berardi.