Orqaga
Lotin Amerikasi xalqlarining ozodlik va mustaqillik uchun kurashi.

580 marta koʻrilgan

1910–1940

XX asrning 1-yarmida Lotin Amerikasi va ozodlik kurashlari

Birinchi jahon urushi qit’ada iqtisodiyotning o’sishiga imkon yaratadi. Yevropa tayyor mahsulotlari importining qisqarishi bu yerda qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga turtki beradi. Peru, Kolumbiya, Venesuela, Kuba va boshqa mamlakatlarda olinayotgan foydali qazilmalar hajmi ko’paydi, qishloq xo’jalik xomashyosini ishlab chiqarish va tashqi savdo hajmlari ham oshadi. Shu bilan birga milliy burjuaziya va milliy ishchilar sinfi, o’rta va mayda savdogarlar tabaqasi ham o’sadi.