Orqaga

489 marta koʻrilgan

XIX–XX

Lotin Amerikasining boshqa davlatlari

Braziliya Janubiy Amerikadagi yirik davlatlardan biri bo’lib, unda 15 mln. aholi yashagan. Braziliya ayni paytda eng qoloq davlat ham edi. Braziliyada qulchilik, qashshoqlik, jaholat va huquqsizlik keng avj olgandi. Qullarni sotadigan bozorlar, o’z oilasiga, o’z uyiga ega bo’lish huquqidan mahrum bo’lgan kishilarni sotish, zahmatkash qulni nazoratchilar tomonidan qamchilab ishlatish 1870-1880-yillarda odatiy hol edi. Shunday bir sharoitda qullar ham o’z insoniy huquqlarini himoya qilishga majbur bo’lishgan.