Orqaga
Lazer qanday qurilma? Birinchi lazer qachon, kim tomonidan ixtiro qilingan?

508 marta koʻrilgan

1960-yil

Lazer

Lazer (ing. laser; Light Amplifi cation by Stimulated Emission of Radiation — majburiy nurlanish yordamida yorug’likning kuchayishi ma’nosini anglatadigan so’z birikmalarining bosh harflaridan olingan), optik kvant generator — ultrabinafsha, infraqizil va ko’zga ko’rinadigan soha diapozondagi nurlanishlarni hosil qiluvchi qurilma; kvant elektronikadagi asosiy qurilmalardan biri. Birinchi Lazer 1960-yilda yoqutda amerikalik olim T. Meyman tomonidan yaratilgan. Ishi atom va molekulalarning majburiy nurlanishiga asoslangan. Lazer har xil energiya (elektr, yorug’lik, kimyoviy, issiqlik va h.k.)ni optik diapozondagi kogerent elektromagnit nur energiyasiga aylantirib beradi.