Orqaga

270 marta koʻrilgan

1427–1502

Jaloliddin Davoniy

Davoniyning to’la nomi Jaloliddin Muhammad Asad as-Siddiqiy al-Davoniy bo’lib, 1427-yilda Eronning Kazarun viloyatiga qarashli Davon qishlog’ida tug’ilgan. U yoshligidanoq ilm-fanga, ayniqsa, musulmon fiqhshunosligiga qiziqadi va boshlang’ich maktabni bitirgandan so’ng Sherozga kelib, madrasada yirik olimlar qo’lida tahsil oladi. Keyinchalik u Sheroz shahrining qozisi etib tayinlanadi. Qozilikdan iste’foga chiqqandan so’ng madrasada mudarrislik qiladi. Keyinchalik yana o’z qishlog’iga qaytib, umrining oxirigacha (1502) ilmiy ish bilan shug’ullanadi. U Davon qishlog’ida dafn etilgan.