Orqaga
Jahon urushi haqida ma'lumot.

559 marta koʻrilgan

1914–1918

Birinchi jahon urushi, uning borishi va jahon tarixidagi oʻrni

Jahon urushi — bu dunyoning barcha yoki ko’plab yirik davlatlar, millatlarni o’z ichiga olgan xalqaro mojaro. An’anaviy ravishda bu atama XX asrning birinchi yarmida, ya’ni Birinchi jahon urushi va Ikkinchi jahon urushida sodir bo’lgan ikkita yirik xalqaro to’qnashuvlar uchun qo’llanilgan. Ammo tarixchilar boshqa global to’qnashuvlarni ham jahon urushlari sifatida tasvirlashgan, masalan, To’qqiz yillik urush, Ispaniya vorisligi urushi, Yetti yillik urush, Fransiya inqilobi va Napoleon urushlari, Sovuq urush va Terrorga qarshi urush.