Orqaga

460 marta koʻrilgan

XIX–XX

Jadidlarning dasturiy maqsad va vazifalari

O’rta Osiyoda taraqqiyparvarlar rivojlangan jamiyat yaratishdek g’oyalarini amalga oshirishda mutaassiblik, loqaydlik, qoloqlikka qarshi kurash olib borishga alohida ahamiyat berganlar. Ular bu vazifalarni amalga oshirishda quyidagi yo’nalishlarni ustuvor deb hisoblaganlar: o’lkada yangi usul maktablari tarmog’ini kengaytirish, qobiliyatli yoshlarni chet elga o’qishga yuborish, turli ma’rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish, gazeta va jurnallar chop etish, xalqning ijtimoiy-siyosiy va madaniy ongini yuksaltirish yo’li bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish edi.