Orqaga

240 marta koʻrilgan

XX asr

Jadidchilik harakatining Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotiga ta’siri

Jadidlar mafkurasiga ko’ra islom dini shaxsning ma’naviy kamoloti va jamiyat rivojida muhim o’rin tutgan. Ular ushbu vazifani hal etmay turib, boshqa muammolarni bartaraf qilishning iloji yo’qligini anglab yetgan. Ana shu maqsadda 1909-yilda Mahmudxo’ja Behbudiy, 1910-yilda Abdulla Avloniy, 1915-yilda Abdurauf Abdurahim o’g’li Fitrat tomonidan islom tarixiga oid asarlar yaratildi. Ushbu asarlarda ular islomning paydo bo’lishi va tarqalishining eng muhim bosqichlarini yoritib berishdi, shuningdek, islom aqidalarining noto’g’ri talqin qilinishiga qarshi chiqishdi.