Orqaga
Islom imperiyasi haqida ma'lumot. Islom imperiyasi tarixi.

420 marta koʻrilgan

VIII–XIII

Islom oltin davri

Islom imperiyasining oltin davri 8-asrdan 13-asrgacha bo’lgan keng ko’lamli madaniy, ilmiy va intellektual yutuqlar davrini anglatadi. Bu san’at, me’morchilik, adabiyot, matematika, fan, tibbiyot va falsafa kabi turli sohalarda ulkan gullab-yashnash va yuksalish davri bo’lgan. Bu davrda Islom imperiyasi geografik jihatdan kengayib, gʻarbda Ispaniyadan sharqda Hindistongacha cho’zilgan. Bu islom hukmronligi ostida turli sivilizatsiyalarning o’sishi va rivojlanishiga imkon beruvchi nisbiy barqarorlik davri edi. Islom ulamolari turli ilmiy fanlarga katta hissa qo’shgan. Ular qadimgi yunon va rim matnlarini saqlab, tarjima qildilar va ularga asoslanib, algebra, optika, astronomiya, tibbiyot va kimyo kabi sohalarni rivojlantirdilar. Ko’zga ko’ringan olimlardan Al-Xorazmiy, Ibn al-Haysam, Ibn Sinolar aynan shu davrning yetuk namoyondalari hisoblanadi.