Orqaga

441 marta koʻrilgan

XIX–XX

Industrial sivilizatsiya

Industrial sivilizatsiyaning belgilaridan biri — shaharlarning juda tez o’sishi bo’ldi. Bu, birinchidan, qishloq xo’jaligida texnikani qo’llash natijasida bir qism qishloq aholisining ortiqcha kuch bo’lib, ishsiz qolishi, ularning ish izlab shaharlarga kelishi hisobiga yuz berdi. Ikkinchidan, kichik shaharlarda mayda savdogarlar va hunarmandchilik ishlab chiqarishining pasayib ketishi, shuningdek, transportdagi o’zgarishlar, temiryo’llar qurilishi, sanoat markazlarining yirik shaharlarga ko’chishi hisobiga yuz berdi. Odamlar kun ko’rish uchun ish axtarib turar joylarini o’zgartirishga majbur bo’ldi.