Orqaga

556 marta koʻrilgan

1944–1945

Ikkinchi jahon urushining tugashi. Fashistlar Germaniyasining tor-mor qilinishi.

Fashizm ustidan g’alaba barcha tinchliksevar va demokratik davlatlardan juda katta kuch va qurbonlar talab qiladi. Gitler Germaniyasiga qarshi kurash demokratik davlatlarning rahbarlarini o’z siyosiy va g’oyaviy ixtiloflarini chetga surib, insoniyatning mudhish dushmanini butkul tor-mor keltirish uchun birlashishga majbur qiladi. Sovet Ittifoqining urushga kirishi Gitlerga qarshi keng koalitsiyaning tuzilishiga olib keladi.