Orqaga

196 marta koʻrilgan

XX–XXI

Ijtimoiy siyosat va uning amalga oshirilish bosqichlari

XX asrda 70 yildan ko’proq vaqt hukmron bo’lgan, dunyo xaritasida «Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi» degan nom bilan katta hududni egallagan, ma’muriy-buyruqbozlik tizimiga asoslangan yirik mamlakatdagi to’g’ri bo’lmagan, samarasiz ijtimoiy-iqtisodiy siyosat 1980-yillarning oxiriga kelib barcha ittifoqdosh respublikalar qatorida O’zbekiston aholisining ham yashash sharoitlarini og’irlashtirib, ko’plab muammolar iskanjasiga solib qo’ydi. Bu muammolarning barchasi 1980-yillarning oxiri, 1990-yilarning boshlarida O’zbekistonda ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga sabab bo’ldi. Xususan, respublikada demografik vaziyat murakkablashdi.