Orqaga
Germaniyada fashistlar diktaturasining o'rnatilishi.

223 marta koʻrilgan

1900–1945

Germaniyada fashistlar diktaturasi

Germaniyada davlat siyosati miqyosiga ko’tarilgan ommaviy va shafqatsiz terrordan iborat edi. Terror faqat siyosiy raqiblarni yo’q qilish vositasi emas, nemis xalqini qo’rqitish omili ham bo’lib, qarshilik ko’rsatgan har bir fuqaro so’zsiz itoat etish zarurligini anglab yetishi lozim edi. Natsistlar hokimiyatni qo’lga kiritganlaridan so’ng antisemitizm rasmiy siyosatga aylanadi. Bu insoniyat tarixidagi eng shafqatsiz, g’ayriinsoniy va keng miqyosli irqiy ta’qib hisobalanadi.