Orqaga

562 marta koʻrilgan

XII–XIV

Oʻrta asrlarda Germaniya

Germaniyada ishlab chiqarish kuchlarining o’sishi XII asrdan boshlanadi. O’rmonlar kesilib, botqoqlar quritilib ekinzorlarga aylantirila boshlanadi. Mehnat qurollarining takomillashuvi hosildorlikni oshiradi. Donli ekinlardan tashqari zig’ir yetishtirish, bog’dorchilik, uzumchilik rivojlanadi. Qishloq xo’jaligi taraqqiyoti shaharlarning vujudga kelishi, yuksalishi bilan bevosita bog’liq edi. Kyoln, Vorms, Frankfurt, Ulm, Nyurnberg, Augsburglar yirik hunarmandchilik va savdo markazlariga aylanadi.