Orqaga
German qabilalari va Rim imperiyasi.

450 marta koʻrilgan

m. a. IV–V

German qabilalari va Rim imperiyasi

Milodning ilk asrlarida Osiyodagi xunn, Yevropadagi german qabilalarida mulkiy tabaqalanish kuchayib, ular zaiflasha boshlagan Rim imperiyasiga bosqinlarini kuchaytirishgan. Milodiy IV–VI asrlarda Yevropani Xunn qabilalari boshlab bergan «Xalqlarning buyuk ko‘chishlari» jarayoni qamrab oladi. Ushbu jarayonning o’ziga xos bir qancha sabablari bo’lgan. Avvalo, german qabilalarida aholi sonining ko’payib borishi natijasida yangi yerlarga bo’gan talabning oshishi, mulkiy tabaqalanish kuchayishi german qabilalarini yangi hududlarni egallashga undadi.