Orqaga

329 marta koʻrilgan

XX–XXI

Fuqarolik jamiyati gʻoyasining rivojlanish tarixi

O’zbekistonda demokratik huquqiy davlat barpo etish jarayonida ko’plab vazifalar belgilangan edi. Eng muhim vazifalardan biri respublikada davlat hokimiyatining vakillik va fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining yangi sharoitlarga mos keladigan tizimini yaratish edi. Hozirgi amalda bo’lgan mahalliy vakillik organlari xalq deputatlari Sovetlari negizida tashkil qilingan. Biroq bular oldingi tizimdan demokratik mohiyati bilan tubdan farq qiladi.