Orqaga

260 marta koʻrilgan

XIX–XX

Fransiyaning tashqi siyosati

XIX asrning 70-yillaridan boshlab, Fransiyaning xalqaro maydondagi ahvoli zaiflashdi. Prussiya bilan bo’lgan urushdagi qaqshatqich mag’lubiyatdan so’ng Fransiyaning kontinental Yevropadagi yetakchi davlat mavqeyi yo’qqa chiqdi. Endi Fransiya Germaniya hujumidan xavfsirab yashaydigan davlatga aylandi. Ayniqsa, 1879-yilda Germaniya va Avstriya-Vengriya o’rtasida tuzilgan ittifoqchilik shartnomasi Fransiyaning xalqaro mavqeyini yanada yomonlashtirib yubordi. Shunday bo’lsa-da, Fransiya boshqa buyuk davlatlar o’rtasidagi nizolardan ustalik bilan foydalanib, o’z mustamlakachilik imperiyasini tobora kengaytirish imkoniga ega bo’ldi.