Orqaga

267 marta koʻrilgan

XIX–XX

Fransiyaning ichki siyosati

Respublika hukumati ichki siyosatda bir qator muhim tadbirlarni amalga oshirdi. Chunonchi, 1881-1882-yilarda ta’lim to’g’risida qonun qabul qilindi. Unga ko’ra, maktab cherkovdan ajratildi. Ta’limning dunyoviyligi ta’minlandi. 13 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun majburiy bepul ta’lim joriy etildi. Maktablarda ta’lim maxsus davlat dasturlari asosida olib boriladigan bo’ldi. Oliy pedagogik bilim yurtlarida o’qituvchi kadrlar tayyorlash yo’lga qo’yildi. Majburiy ta’lim dasturida o’g’il bolalar uchun gimnastika predmeti majburiy deb belgilandi. Bundan o’smirlarni bo’lajak harbiy xizmatga jismonan yetuk qilib tayyorlash maqsadi ko’zda tutilgandi.