Orqaga

252 marta koʻrilgan

XVI–XVIII

Fransiyada mutlaq monarxiya

XVI–XVIII asrlarda Fransiyada mavjud bo’lgan qirol hokimiyatining mazmuni quyidagi iborada o’z ifodasini topgan edi: «Xudoning irodasi shuki, har qanday qaram bo’lib tug’ilgan o’ylab o’tirmasdan bo’ysunmog’i lozim». Fransiyada mutlaq monarxiya qaror topishi bilan General shtatlar o’zining avvalgi ahamiyatini yo’qotdi. Qirollarning o’ziga qolsa, vakillik organlarini butunlay yo’q qilar edi. Biroq buning ilojisi yo’q edi. Shu sababdan qirollar vakillik organlarining mamlakat siyosiy hayotiga ta’sirini kamaytirishga urinar edi. Bunga ma’lum darajada erishilgan ham.