Orqaga
Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishi.

255 marta koʻrilgan

X–XIII

Oʻrta asrlar Fransiyasida markazlashgan davlatning tashkil topishi

Avvalgi G’arbiy Frank qirolligi bir-biridan mustaqil katta-kichik o’nlab knyazliklarga bo’linib ketadi. Knyazliklar merosga qoldirilganida yana bo’linar, sulolaviy nikohlar natijasida qo’ldan qo’lga o’tardi. Qirolning shaxsiy yer-mulklari shimolda Parijdan – janubda Orleanga qadar joylashgan edi. Normandiya, Burgundiya, Bretan, Akvitaniya gersoglarining har biri qirolga nisbatan ko’proq hudud va aholiga ega edi. Qirol domenida esa unga bo’ysunmagan feodallar mustahkam qal’alar qurib joylashib olgan edi.