Orqaga

578 marta koʻrilgan

1804-yil

Fransiyada Birinchi imperiya va uning halokati

1799-yilgi davlat to’ntarishidan so’ng Fransiyaning Birinchi konsuliga aylangan Napoleon Bonapart endi yakkahokimlikka intila boshladi. Shuning uchun dastlab o’zining umrbod konsul deb e’lon qilinishiga erishdi. 1804-yilda esa Senat uni «Fransuzlar imperatori Napoleon» deb e’lon qildi. Shu tariqa Fransiyada monarxiya qayta tiklandi. Biroq bu hukumat zodagonlarga emas, yirik burjuaziya, qo’shin va davlat amaldorlariga tayanuvchi harbiy monarxiya edi. Napoleon katta istilochilik urushlari olib bordi. Chunonchi, qisqa muddat ichida dastlab Avstriya poytaxti Vena va Prussiya poytaxti Berlin shaharlarini egalladi.