Orqaga
Eneolit davri haqida

528 marta koʻrilgan

m. a. 4000–3000

Eneolit va bronza davri

Neolit davrining oxirida odamlar misdan mehnat qurollari yasay boshlashadi. Misdan yasalgan mehnat qurollarining qurollar bilan ishlatilish davri eneolit – mis-tosh asri deb ataladi. Bu davr mil.avv. 4–3- ming yillikning o’rtalariga to’g’ri keladi. Metallurgiya rivoji kishilarning moddiy va ma’naviy madaniyatiga katta ta’sir ko’rsatdi. Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi. O’rta Osiyo janubida sun’iy sug’orishga asoslangan dehqonchilik vujudga keladi, xom g’ishtdan ko’p xonali uylar qurila boshlandi, idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishiladi.