Orqaga

517 marta koʻrilgan

V–VI

Eftallar davlatida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot

V asrning 20-yillaridan VI asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda O’rta Osiyoda Eftaliylar davlati faoliyat ko’rsatgan. Yozma manbalarda eftaliylar eftallar, eftalitlar, xaytallar kabi turli nomlar bilan atalgan. Bu nomlar Eftallar shohi «Eftalon», ba’zi manbalarda «Vaxshunvar»dan olingan. Eftallar davlati – ilk o»rta asrlarning qudratli davlati. V asrning ikkinchi yarmi va VI asrning boshlarida Eftallar davlati O’rta Osiyo, Sharqiy Eron, Shimoliy Hindiston va Sharqiy Turkiston hududlarini o’z ichiga olgan.