Orqaga

230 marta koʻrilgan

1920–1935

BXSR va XXSRda qizil armiyaga qarshi kurash

BXSR hududida qizil armiyaga qarshi kurash va xalq qo’zg’olonlarining boshlanishi. Qizil armiyaning Buxoro va Xorazm mamlakatlari hududlariga tajovuzkorona bostirib kirishi davomida qilgan talonchiliklari, zo’rliklari, qon to’kishlari ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan asosiy sabablardan bo’ldi. Buxoro va Xorazm aholisi o’z mamlakatlariga bostirib kirgan bosqinchi qizil armiya askarlariga qarshi milliy ozodlik kurashiga qo’zg’aldi. Bu hududlarda vatanparvarlar harakati kengayib, keng quloch otdi. Harakat saflarida yerli aholining deyarli barcha qatlamlari, birinchi navbatda dehqonlar va hunarmandlar faol qatnashdilar.