Orqaga
SSSRdagi buyuk burilish davri. Buyuk tanaffus davri. Stalinning kollektivlashtirish siyosati. Sovet madaniy inqilob davri xususiyatlari.

467 marta koʻrilgan

1928–1929

Buyuk burilish

Buyuk burilish yoki Buyuk tanaffus (rus. “Великий перелом”) 1928–1929-yillarda SSSRning iqtisodiy siyosatidagi tub oʻzgarish davri edi. Siyosat, birinchi navbatda, kollektivlashtirish va sanoatlashtirishni jadallashtirish, shuningdek, madaniy inqilob foydasiga 1921-yilgi Yangi iqtisodiy siyosatdan (YIS) voz kechish jarayonidan iborat bo‘lgan. Bu atama Iosif Stalinning Oktabr inqilobining 12 yilligi munosabati bilan 1929-yil 7-noyabrda chop etilgan “Buyuk burilish yili” (“Buyuk tanaffus yili: Oktabrning 12 yilligiga qarab”) maqolasining sarlavhasidan kelib chiqqan. Devid Marplsning ta’kidlashicha, Buyuk tanaffus davri 1934-yilgacha davom etgan.

Kollektivlashtirish

Stalin 1928-yilgacha o‘zidan oldingi Vladimir Lenin tomonidan amalga oshirilgan Yangi iqtisodiy siyosatni qo‘llab-quvvatlagan. YIS Sovet iqtisodiyotiga bozor islohotlarini olib kelgan. Jumladan, dehqonlarga ortiqcha donni ichki va xalqaro bozorda sotishga ruxsat berilgan. Biroq 1928-yilda Stalin o‘z pozitsiyasini o‘zgartirgan va YISʼni davom ettirishga qarshi chiqqan. Buni o‘zgartirishning sababi shuki, 1928-yilgacha dehqonlar o‘z mahsulotlarining past ichki va xalqaro narxlariga javoban g‘alla yig‘ishni boshlagan.

Stalin qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirishni amalga oshirgan. Bu esa yerga xususiy mulkchilikning tugatilishiga olib kelgan. Davlat oldingi yer egalaridan o‘zining yerini olib, uni yo dehqonlarning (kolxozlarning) jamoaviy mulkiga yoki davlat mulkiga (sovxoz) aylantirgan. Kollektivlashtirish g‘oyasining asosi shundaki, yirik mulklardan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ko‘proq olinadi. Bundan tashqari, yirik fermer xo‘jaliklari egalari kichik yer egalariga qaraganda traktor va xirmon mashinalari kabi texnikani sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Bu texnologik vositalar ishchilarning mehnat unumdorligini oshirib, dehqonlarni sanoatlashtirish jarayoniga yordam berish uchun shaharlar va qurilish maydonchalariga ko‘chib o‘tishga imkon bergan. Kollektivlashtirishdan oldin yirik fermer xo‘jaliklarining egalari boy dehqonlar edi. Lekin bolsheviklar quloqlarni kapitalistik ekspluatatorlar deb bilgan va ortiqcha yerlarni kambag‘al dehqonlarga qayta taqsimlab berishni xohlagan.

Sovet davlati shahar va qurilish maydonlaridagi ishchilarni oziq-ovqat bilan ta’minlash uchun qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ko‘paytirishga muhtoj bo‘lgan. YISʼning tugashi dehqonlar endi davlatga g‘alla sota olmasligini anglatardi. Shunday qilib, davlat ortiqcha donni rekvizitsiyalashi (qayta tiklashi) kerak edi.

1934-yilgacha kollektivlashtirish siyosati qishloq xo‘jaligi mahsuloti bo‘yicha unchalik katta muvaffaqiyatga erishmagan. Sovet davlati kolxozlarni zarur traktor va boshqa texnikalar bilan ta’minlashda tashabbuskor emasdi. Bu kechikish qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining qisqarishiga olib kelgan. “Quloqlar” ham jamoalashtirish jarayoniga qarshilik koʻrsatib, chorvalarni soʻyib, yigʻib olingan gʻallani yashirib, norozilik sifatida ishlab chiqarishni yanada kamaytirgan. Bu ikki holatdan tashqari, davlat ishlab chiqarilgan miqdordan ko‘proq donni rekvizitsiya qilardi. Bu uch omil kuchli qurg‘oqchilik va sovet ma’muriyatining sust munosabati bilan birgalikda 1932–1933-yillarda Qozog‘iston, Ukraina va Rossiya janubidagi qishloqlarning ayrim qismlariga ocharchilik olib kelgan. Mintaqada ocharchilik va qurg‘oqchilik shu qadar kuchli ediki, jarayon Ruminiya kabi boshqa mamlakatlarga ham ta’sir qilgan. Ukrainada to‘rt milliondan ortiq dehqon halok bo‘lgan.

Sanoatlashtirish

Kollektivlashtirish juda katta muvaffaqiyatga erishmagan bo‘lsa-da, Buyuk tanaffus davrida sanoatlashtirish muvaffaqiyatga erishgan. Stalin 1928-yilda sanoatlashtirishning birinchi besh yillik rejasini e’lon qilgan. Reja maqsadlari haqiqatdan yiroq edi. Masalan, u ishchilar unumdorligini 110 foizga oshirishni xohlagan. Garchi mamlakat bu ulkan maqsadlarga erisha olmagan bo‘lsa-da, ishlab chiqarish sezilarli darajada oshgan.

Sanoatlashtirish zavod, to‘g‘on, temiryo‘l va kanallar kabi qurilish loyihalari sonini kengaytirishni o‘z ichiga olgan. 1930-yil iyunda Stalingraddagi ulkan traktor zavodi va Dnepr daryosidagi gidroelektrostansiyaning qurilishi o‘sha paytda yaxshi e’lon qilingan qurilish loyihalariga misol bo‘la oladi. Sovetlar, shuningdek, Magnitogorsk deb nomlangan metallurgiyani qayta ishlashga asoslangan shahar qurgan. Loyihalar sonining ko‘payishi ishchilarga bo‘lgan talabni oshirgan va natijada Sovet davlati Buyuk tanaffus paytida hech qanday ishsizlikni boshdan kechirmagan. Buyuk tanaffusning uchinchi jihati madaniy inqilob bo‘lib, sovet ijtimoiy hayotiga uchta asosiy yo‘nalishda ta’sir ko‘rsatgan.

Birinchidan, madaniy inqilob olimlarga rejimni qo‘llab-quvvatlashini ko‘rsatishga ehtiyoj tug‘dirgan. YIS yillarida bolsheviklar inqilobdan oldingi yillardagi boy oilalardan bo‘lgan shifokor va muhandislar kabi burjua mutaxassislariga toqat qilgan, chunki ular malakali mehnati uchun mutaxassislarga muhtoj edi. Biroq sovet mafkurasida tarbiyalangan sovet bolalarining yangi avlodi tez orada burjua mutaxassislarini almashtirishga tayyor bo‘lgan. Bu texnik ma’lumotli talabalar keyinchalik “qizil mutaxassislar” deb nomlangan.

Rejim bu talabalarni kommunizmga sodiqroq va natijada eski burjuaziya qoldiqlaridan ko‘ra ko‘proq foydali deb hisoblagan. Davlatning endi burjua mutaxassislariga tayanishga hojati qolmagan, chunki 1929-yildan keyin rejim olim, muhandis va boshqa mutaxassislardan bolshevik hamda marksistik mafkuraga sodiqligini isbotlashni talab qilgan. Agar bu mutaxassislar yangi sodiqlik talablariga mos kelmasa, ular aksilinqilobiy vayronagarchilikda ayblanib, Shaxti sudida ayblangan muhandislar singari hibsga olingan va surgun qilingan.

Madaniy inqilob diniy hayotga ham ta’sir qilgan. Sovet tuzumi dinga “soxta ong”ning bir shakli sifatida qaragan va ommaning dinga qaramligini kamaytirishni xohlagan. Sovet rejimi Rojdestvo kabi diniy bayramlarni sovet uslubidagi bayramlarga aylantirgan.

Madaniy inqilob, oxir-oqibat, ta’lim tizimini o‘zgartirgan. Davlatga ko‘proq muhandislar, ayniqsa, burjua muhandislarini almashtirish uchun “qizil” muhandislar kerak edi. Natijada bolsheviklar oliy ta’limni bepul qilgan, aks holda ishchilar sinfining ko‘plab vakillari bunday ta’lim olishga qodir emas edi. Ta’lim muassasalariga oliy o‘quv yurtlariga yetarlicha tayyorlanmagan shaxslar ham qabul qilingan. Ko‘pchilik o‘rta ta’limni to‘lashga qurbi yetmagani yoki ishga kirish uchun malaka kerak emasligi sababidan o‘rta ta’limni tugatmagan. Bundan tashqari, institutlar muhandislarni qisqa vaqt ichida tayyorlashga harakat qilgan. Bu omillar ko‘proq olim va muhandislarni tayyorlashga olib kelgan bo‘lsa-da, ta’limning sifati past bo‘lgan.Muqova surat: unsplash.com