Orqaga

431 marta koʻrilgan

XVIII–XIX

Buxoroda mangʻitlar sulolasi hukmronligining oʻrnatilishi

Buxoro Eron bosqiniga qarshi tura olmagach, Abulfayzxon taslim bo’lish shartlari haqidagi shartnomani imzolash uchun Zarafshon daryosining bo’yiga — Nodirshoh huzuriga borishga majbur bo’ladi. Shartnomaga ko’ra, Nodirshoh oliy hukmdor, Buxoro xonligi esa Eronga mute davlat deb tan olingan. Shuningdek, Nodirshoh qo’shinlari uchun 8 yilga yetadigan 200 ming xarvor bug’doy va arpa to’plab beriladi. Bundan tashqari, Buxoro xonligi aholisidan 10 ming nafarli qo’shin to’planib, Nodirshoh ixtiyoriga jo’natiladi. Bu qo’shinga Muhammad Hakimbiyning o’g’li Muhammad Rahim qo’mondon etib tayinlanadi.