Orqaga

617 marta koʻrilgan

XVI–XVII

Buxoro xonligi

Shayboniylar urf-odatiga ko’ra, vafot etgan xon o’rniga taxtga yoshi katta shayboniy o’tqazilgan. Shuning uchun ham Muhammad Shayboniyxonning o’limidan so’ng taxtga bevosita uning avlodlari emas, amakisi Ko’chkunchi Sulton o’tqazilgan. To’g’ri, XVI asrning 40-yillaridan so’ng bu urf-odatga rioya etilmay qo’yilgan. Ko’chkunchixondan so’ng esa taxtga uning o’g’li Abu Said (1530–1533) o’tirdi. Undan keyin esa hukmdorlik Shayboniyxonning ukasi Mahmud Sultonning o’g’li Ubaydullaxon (1533–1540) qo’liga o’tdi.