Orqaga

620 marta koʻrilgan

XIX asr

Buxoro amirligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti

Rossiya bilan 1868-yildagi shartnoma Buxoro amirligi taqdirini tubdan o’zgartirib yubordi. U siyosiy mustaqillikdan mahrum bo’lib, Rossiya protektoratiga aylanib qoldi. Garchi siyosiy mustaqilligidan mahrum bo’lsa-da, Buxoro amiri o’z fuqarolari ustidan cheklanmagan hokimiyatini qo’lida saqlab qolgandi. Buxoro amirining siyosiy faoliyatini bevosita nazorat qilish uchun Rossiya imperatorining 1885-yildagi farmoni asosida «Rossiya imperatorining siyosiy agentligi» (1886–1917) tashkil etilgan bo’lib, u 1868-yildagi shartnoma shartlari bajarilishini va amirning siyosiy faoliyatini nazorat qilib borgan.