Orqaga

515 marta koʻrilgan

1866-yil

Buxoro amirligiga qarshi harbiy harakatlarning boshlanishi

Toshkent shahri bosib olingandan so’ng podsho hukumatining kelgusidagi rejasi xonliklarni navbat bilan bosib olish edi. Barcha harbiy harakatlar Toshkent shahridan turib tashkil qilindi va boshqarildi. Shu maqsadda, eng avvalo, xonliklarning birlashmasligiga qaratilgan siyosat olib borildi. Ya’ni mustamlakachilar o’zlarining asosiy qoidasi hisoblangan «Bo’lib tashla, hukmronlik qil» shioriga amal qilishga kirishdi. Podsho hukumati O’rta Osiyodan M. Chernyayevni Sankt Peterburgga chaqirib oldi va uning o’rniga Turkiston viloyatining gubernatori qilib F. Romanovskiyni tayinladi.