Orqaga

601 marta koʻrilgan

m. a. 2000-yil

Bobil podsholigi

Bobil qulay geografik o’ringa ega bo’lib, Frot va Dajla daryolarining o’zanlari bir-biriga yaqinlashib ketadigan hududda joylashgan edi. Kemalarda turli mahsulotlar bilan suzib kelgan savdogarlar bu shaharga qo’nib o’tishardi. «Bobil» so’zining o’zi esa «xudolar darvozasi» degan ma’noni anglatadi. Bobil shahrida ajoyib saroylar, muhtasham ibodat xonalar bo’lgan. Bobilning bosh ko’chasi g’alaba ilohasi Ishtar darvozasidan boshlangan. Bobil davlatida dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlangan. Ammo o’zaro urushlar ham bo’lib turgan.