Orqaga

494 marta koʻrilgan

1918

Birinchi jahon urushining yakunlari va oqibatlari

Urush uning ishtirokchilari bo’lgan davlatlar ichki hayotiga juda katta salbiy ta’sir ko’rsatdi. Iqtisodiyot harbiy maqsadlarga bo’ysundirildi. Chunonchi, og’ir sanoatning 70 foizi, yengil sanoatning esa 50 foizi urush ehtiyojlarini qondirish uchun ishladi. Urush, ayni paytda, qishloq xo’jaligini ham og’ir ahvolga solib qo’ydi. Urush oqibatlari tufayli qishloq xo’jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish keskin kamaydi. Birinchi jahon urushining yakunlanishi davrida deyarli barcha davlatlardà oziq-ovqat tanqisligi vujudga keldi.