Orqaga
Antibiotiklar haqida ma'lumot.

491 marta koʻrilgan

1939-yil

Antibiotiklar

Antibiotiklar (anti-qarshi va bios-hayot) — ba’zi mikro-organizmlar (zamburug’lar, bakteriyalar), hayvon to’qimalari va ayrim yuksak o’simliklar hayot faoliyati natijasida hosil bo’ladigan va turli xil mikroblarning o’sishi hamda rivojlanishini to’xtatadigan organik moddalar. Antibiotiklar terminini Amerika olimi Z. Vaksman mikroblarda hosil bo’lib, boshqa mikroblarga qarshi ta’sir etadigan moddalarga nisbatan taklif etgan. Antibiotiklar kasallantiruvchi (patogen) mikroblardagi moddalar almashinuvini buzib, ularni o’ldiradi yoki o’sishini to’xtatadi. Antibiotiklar turli mikroblarga turlicha ta’sir etadi. Masalan: bir antibiotik ma’lum bir mikrobga kuchli ta’sir etgani holda, boshqa mikrobga kuchsiz ta’sir qiladi yoki butunlay ta’sir qilmaydi; Antibiotiklarning ko’pchiligi faqat mikroblarni emas, balki odam, hayvon va o’simlik organizmini (to’qima va hujayralarini) ham yemiradi.