Orqaga

497 marta koʻrilgan

1642–1688

Angliyada fuqarolar urushi va uning oqibatlari

Angliyada 1642-yilning yozida fuqarolar urushi boshlandi. Urush burjuaziya boshchiligidagi yangi tuzum tarafdorlari bilan qirol va katta yer-mulk egalari o’rtasida bo’lib o’tdi. Burjuaziya qo’lida bo’lgan parlament bilan Shotlandiya o’rtasida ittifoq tuzildi. Ikki tomonning birlashgan kuchi qirol qo’shini ustidan g’alaba qozondi. G’alabada parlament qo’shinining rahbari Oliver Kromvelning qo’mondonlik mahorati katta rol o’ynadi. Ayni paytda parlament o’z qo’shinini mustahkamlash to’g’risida qaror qabul qildi. Qaror natijasida parlament intizomli va yaxshi harbiy tayyorgarlik ko’rgan qo’shinga ega bo’ldi.